Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คลอรีน ชนิดก้อน 90% TAB200 (LOMA)

ชื่อ : Trichloroisocyanuric Acid , TCCA 90%
สูตร : C3Cl3N3O3
CAS Number : 87-90-1
ลักษณะ : ก้อนกลมสีขาว ขนาดก้อนละ   200 กรัม
แหล่งที่มา :
บรรจุ : 50 กก./ถัง  20กก./ถัง

คลอรีน ชนิดก้อน 90% TAB200 (LOMA)

สินค้านำเข้า  คุณภาพสูง  ลักษณะเป็นก้อนเม็ดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว  มีความเข้มข้นสูง  สะดวกในการใช้งาน  เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ  ฆ่าเชื้อโรค  กระบวนการบำบัดน้ำ  และเป็นสารฟอกสี 

คลอรีน ชนิดก้อน 90% TAB200 (LOMA)

Download