Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คลอรีนก้อน 90% 200g (LOMA 200TAB)

ชื่อ : Trichloroisocyanuric Acid , TCCA 90%
สูตร : C3Cl3N3O3
CAS Number : 87-90-1
ลักษณะ : ก้อนกลมขนาด 200 กรัม บรรจุ 5 ก้อนใน 1 กระบอก
แหล่งที่มา
บรรจุ : 10กก./ถัง 20 กก./ถัง 50 กก./ถัง  

คลอรีนก้อน 90% 200g (LOMA 200TAB)

สินค้านำเข้า  คุณภาพสูง  ลักษณะเป็นผงละเอียด  มีความเข้มข้นสูง  เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ  ฆ่าเชื้อโรค  กระบวนการบำบัดน้ำ  สปา  โรงพยาบาล  และเป็นสารฟอกสี

คลอรีนก้อน 90% 200g (LOMA 200TAB)

Download