Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คลอรีน ชนิดก้อน 90% TAB15 (LOMA)

ชื่อ : Trichloroisocyanuric Acid , TCCA 90%
สูตร : C3Cl3N3O3
CAS Number : 87-90-1
ลักษณะ : ผงสีขาว
แหล่งที่มา
บรรจุ : 50 กก./ถัง  1กก./กระปุก

คลอรีน ชนิดก้อน 90% TAB15 (LOMA)

ของนำเข้ามีคุณภาพสูง  เป็นก้อนกลม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว  มีความเข้มข้นสูง  ค่อย ๆ ละลายน้ำ จึงไม่จำเป็นต้องเติมบ่อยครั้ง  เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ  ฆ่าเชื้อโรค  กระบวนการบำบัดน้ำ  สปา  โรงพยาบาล  และเป็นสารฟอกสี 

คลอรีน ชนิดก้อน 90% TAB15 (LOMA)

Download