Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

น้ำยากำจัดตะไคร่

ชื่อ : น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ (Algaecide)
สูตร : -
CAS Number : -
ลักษณะ : ของเหลวสีฟ้า
แหล่งที่มา : ประเทศไทย (WSS Company)
บรรจุ : 4 ลิตร/แกลลอน

น้ำยากำจัดตะไคร่

สำหรับใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของตะใคร่ภายในสระว่ายน้ำ และ จะมีคุณสมบัติช่วยให้น้ำมีสีสันสดใสอีกด้วย เป็นสารเคมีที่ใช้ในการบำรุงรักษาตามระยะเวลา หรือ เมื่อสระมีปัญหา.

น้ำยากำจัดตะไคร่

Download