Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate )

ชื่อ : คอปเปอร์ซัลเฟต  (Copper  Sulfate )
สูตร : CuSO4
CAS Number : 7758-98-7
ลักษณะ : ผลึกสีฟ้า
แหล่งที่มา : ไทย
บรรจุ : 25 กก./ถุง

คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate )

คอปเปแฃอร์ซัลเฟต(Copper sulphate) หรือ จุลสี สำหรับผสมแร่ธาตุอาหารสัตว์ , กำจัดหอยเชอรี่ในฟาร์มกุ้ง ,ใช้ทาต้นส้มเพื่อป้องกันเชื้อรา , ป้องกันตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ. 

คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulfate )

Download