Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

กรดออกซาลิก

ชื่อ : กรดออกซาลิก  (Oxalic  Acid)
สูตร : H2C2O4
CAS Number : 144-62-7
ลักษณะ : ผงสีขาว
แหล่งที่มา : จีน
บรรจุ : 25 กก./ถุง

กรดออกซาลิก

ใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้านอาทิ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด ใช้เป็นสารเคมีสำหรับเติมเพื่อฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำเสีย.

กรดออกซาลิก

Download