banner1
banner1
banner1
banner1

คลอรีนไดออกไซด์ v

 

ชื่อทางเคมี     :  คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide)

สูตรทางเคมี    :  ClO2

CAS Number :  10049-04-4 

ลักษณะ         :  ของเหลวใสสีเหลือถึงเขียว

ผู้ผลิต            :  บริษัท  วอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย  จำกัด

 

Download for MSDS

บริษัทวอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด ขอนำเสนอสารฆ่าเชื้อโรคทางเลือกใหม่ ที่สามารถใช้แทนคลอรีนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าและไม่เกิดผลข้างเคียง  โดยการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มและน้ำใช้  ด้วยการใช้วิธีคลอรีนไดออกไซด์นั้น  ได้เพิ่มความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งนี้เนื่องจากกรรมวิธีการฆ่าเชื้อแบบธรรมดา  เกิดปฎิกริยาข้างเคียง (Side reaction)  คือคลอรีนจะไปทำปฎิกริยากับสารออแกนิคในน้ำ  ก่อเกิดเป็นสาร Trihalomethane (THM) และ Nonpurgable (NPOX)  ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งทั้งสิ้น  สรุปได้ว่า  จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คลอรีนและสารไบโอไซด์ให้มากที่สุด 
 

ผลที่ได้จากปฎิกริยาของคลอรีนไดออกไซด์  กับสารออกแกนิคที่ละลายอยู่ในน้ำจะมีผลความเป็นพิษน้อยกว่าทั้งในด้านปริมาณและความรุนแรง  นอกจากนี้คลอรีนไดออกไซด์ยังละลายน้ำได้ดีกว่าด้วย
 

คลอรีนไดออกไซด์นั้น  เป็นสารที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการฆ๋าเชื้อโรค  ทั้งในน้ำดื่มและในน้ำดิบ  ที่มีสารประเภทออแกนิคละลายอยู่อย่างมาก  เช่น  น้ำผิวดิน  หรือน้ำใต้ดิน  ที่ผ่านการหมักหมมของซากอินทรีย์ต่าง ๆ
 

การเติมคลอรีนไดออกไซด์ลงไปแม้เพียงปริมาณน้อย ๆ ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างสมบูรณ์  เนื่องจากคลอรีนไดออกไซด์จะไม่ค่อยรวมกับสารอื่น ๆ เป็นสารประกอบคลอรีน  ซึ่งทำให้อำนาจในการฆ่าเชื้อของคลอรีนลดลง  ในการใช้งานส่วนใหญ่แล้วจะใช้ความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์  เพียง 0.1 ส่วนในล้านส่วน (Part per million-ppm) ก็เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรค  ด้วยเหตุนี้เอง  จึงทำให้คลอรีนไดออกไซด์  ที่ผลิตโดยกรรมวิธีของ  บริษัท  วอเตอร์  สเปเชียลลิส  ซัพพลาย  จำกัด  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  ทั้งนี้  เพราะเมื่อคลอรีนไดออกไซด์สัมผัสกับอาหารซึ่งอาจจะด้วยกรรมวิธีที่ออกแบบเอาไว้หรือโดยไม่จงใจก็แล้วแต่  จะไม่ทำให้อาหารนั้นมีรสชาติเปลี่ยนแปลงอย่างใด
 

คลอรีนไดออกไซด์  เป็นสารที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฆ่าเชื้อโรค  ในน้ำอ่อนหรือในน้ำที่มีค่า pH สูง ๆ อันเป็นสภาวะที่ความสามารถในการฆ่าเชื้อของคลอรีนไดออกไซด์หรือกว่าคลอรีน   โดยที่คลอรีนส่วนใหญ่นั้น  เมื่อค่า pH สูงขึ้นจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของไฮโปคลอไรท์  (OCl-) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลง
 

ปัจจุบันทั้ง องค์การอนามัยโลก (WHO)  คณะกรรมการอาหารและยาประเทศอเมริกา (FDA)  คณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย  (อย.)  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้สารคลอรีนไดออกไซด์แทนคลอรีนทั่วไป  โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  ที่ส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา  ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้จะขอความร่วมมือจากทางผู้ส่งออกให้ใช้สารฆ่าเชื้อในกลุ่มของคลอรีนไดออกไซด์เพื่อความปลอดภัยที่ดีกว่าของผู้บริโภค
 

คุณสมบัติ

คลอรีนไดออกไซด์

คลอรีนน้ำ

ศักยภาพการทำปฎิกริยา Oxidation

สูงกว่าคลอรีนน้ำ 5 เท่า

น้อยกว่าคลอรีนน้ำ

ช่วง pH ที่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6-10

6-7.5

การฆ่าเชื้อ

สามารถทะลุผนังเซลล์ เข้าไปทำลายเชื้อได้ถึงนิวเคลียส

ทำลายได้เฉพาะบริเวณผนังเซลล์

ระยะเวลา 

สามารถอยู่ในน้ำได้นานถึง 48 ชม.

สามารถอยู่ในน้ำได้น้อยกว่า 24 ชม.

ผลข้างเคียง

ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใด ๆ

ก่อให้เกิดผลข้างเคียงของ Trihalomethanes (THMs)

ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

กลิ่น ในระบบน้ำประปา  น้ำดื่ม

ไม่มีกลิ่น

มีกลิ่นตกค้าง 

กลื่น เมื่อใช้กับอาหาร โปรตีน แป้ง น้ำตาล

ไม่มีกลิ่นติด  และไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนแปลง

บางครั้งเกิดกลิ่นที่พึงรังเกียจ

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2 ) กับ คลอรีนน้ำ (NaOCl)

NewCasinos-IE.com

Safe when playing and depositing

Are you on the lookout for the best online casinos? ⏩ Find top casino sites offering ✓ a great selection of games ✓ juicy bonuses ✓ secure gameplay. south africa online casino Everything you need to know about UK online casinos. We compare all English Online Casinos» Best Casinos ✓ campaigns ✓ Visit us!All you have to do is choose a gambling site which offers a deposit method that works for you. But you also need to keep in mind that each casino has an internal policy that online casino Ireland tied around antimony laundering. Gambling site, betting site, online casino. Frequently Asked Questions Am I safe at top online casinos? So if you're ready to join Betway Live Casino, then click NewCasinos-IE.com button below! Find out about the latest up and coming Internet casinos to watch out for in our regularly updated and independently reviewed info page.

Safe and Secure Gambling with the Best Online Casino Germany

These days, players have a wide range of options when it comes to making payments online. In total, there are 13 licensed casinos that can legally offer casino games, including slots and online best casino sites. The Belgian Gaming Act [4] went into effect in January and allows online gambling, but only under very strict conditions and surveillance. That number has gotten even bigger thanks to the gambling expansion law passed in https://newcasinos-ie.com fall of The latter is integrated with the Rivers Pittsburgh online sportsbook that carries the same BetRivers name.

€5,000 Giveaway Hosted by Casinobee

Online casinosalso known as virtual casinos or Internet casinosare online versions of traditional " brick and mortar " casinos. Making a deposit to a gambling site is simple enough. A top gambling site has deposit methods that you know and trust. Live dealer games are in this category; however, we will cover them separately. Yet, the casino that offers the best live casino games will online casino Ireland be https://newcasinos-ie.com personal choice aided by our smart search tool and professional reviews. Wi-Fi data is difficult to fake, and if you are not using a VPN, desktop players are unlikely to experience geolocation issues.

newcasinos-nz

Free Scratch Card Games

Remington Park was built by Edward J, best slots to win money negotiated a deal with the company Phantom Fireworks to buy the pyrotechnics. online slots Canada Win $1, cash with MusicLab. Let us know Win an escape to the Bay Of Islands. Check out all Peter Williams: Is making money a bad thing? 5 hours ago.Boo Casino. Casino Dingo. Spin Casino. Box There newcasinos-nz a way real money slots work and they have been tried, tested, and passed fair by most regulatory bodies such as the UK Gambling Commission UKGA and Malta Gaming Authority MGA who have granted operational licenses to legalize online casino gambling.

Best real money casino games for NZ players

Bank Wire transfer is also a fast way https://newcasinos-nz.com your money in casino account as soon as possible. However, if you're not sure for any reason, have a lawyer take a look at your specific case to give you a definitive answer. Payout days. You can easily find the best real money scratch cards, which offer online casinos for gamblers. But a hell of a lot more people saw their money go down the gurgler. Safe deposits and withdrawals in Nitrospeed. Utilizes the bonuses, jackpots, and free spins Bonuses are a way to make best casino NZ online.

2. Bet the Maximum

Joanne L. It featu … Read more. Therefore no payment offsets and your winning chances are best casino NZ. That means a casino has a pre-determined winning edge against its players. Unclear wagering requirements. Debit cards. I access the feed every day to find new surveys waiting for me.