Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

ปูนขาว

ชื่อ : แคลเซียมออกไซด์, ไลม์  (Calcium  Oxide , Lime)
สูตร : CaO
CAS Number : 1305-78-8
ลักษณะ : ผงสีขาว
แหล่งที่มา : ไทย
บรรจุ : บรรจุ  20 กก./ถุง

ปูนขาว

ใช้ปรับสภาพน้ำตามบ่อเก็บน้ำ แหล่งน้ำขัง รวมไปถึงระบบบำบัดน้ำเสียในการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีลักษณะเป็นกรดจากภาวะการเน่าเสียของสารอินทรีย์หรือแหล่งน้ำที่มีกรดกำมะถันมาก ซึ่งการใช้ปูนขาวจะช่วยลดความเป็นกรดของน้ำได้.

ปูนขาว

Download