Rollover image to zoom.
RECENTLY VIEWD
  • รายละเอียดสินค้า
  • การนำไปใช้
  • msds

คลอรีนก้อน 90% 3IN1 (LOMA 3IN1)

ชื่อ : Trichloroisocyanuric Acid , TCCA 90%
สูตร : C3Cl3N3O3
CAS Number : 87-90-1
ลักษณะ : ก้อนกลมสีขาว ผสมผลึกฟ้า และผลึกใส ขนาดก้อนละ 200 กรัม บรรจุ 5 ก้อนใน 1 กระบอก
แหล่งที่มา :
บรรจุ : 10 กก./ถัง 20 กก./ถัง  50กก./ถัง

คลอรีนก้อน 90% 3IN1 (LOMA 3IN1)

สินค้านำเข้า เกรด PREMIUM คุณภาพสูง เป็นทั้งคลอรีน น้ำยากำจัดตะไคร่ และปรับสภาพน้ำใส อัดอยู่ในเม็ดเดียวกัน  ลักษณะเป็นก้อนเม็ดกลม  มีความเข้มข้นสูง  สะดวกในการใช้งาน  เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ  ฆ่าเชื้อโรค  กระบวนการบำบัดน้ำ  และเป็นสารฟอกสี

คลอรีนก้อน 90% 3IN1 (LOMA 3IN1)

Download